www.areal-eiendom.no Tjenester To. 3. des. 2020
Meny

Postboks 421
8801 Sandnessjøenpost@areal-eiendom.no
www.areal-eiendom.no

Mardal Areal og Eiendomsrådgivning har kompetanse og leverer tjenester rundt eiendom, eiendommer, rettigheter, plikter, gjerdeplikt, bruksrett, prosjekt, kart, ortofoto, markslag, tomter, hyttetomter, konsesjon, deling, konsesjonslov, jordlov, plan- og bygningslov, odelslov, jordskifte, natur, kulturlandskap, miljøplan, ressursplan, reguleringsplan, kommuneplan, arealdel, planprogram, konsekvensutredning, tilskudd, produksjonstilskudd, miljøtilskudd, landbruk, jordbruk, skogbruk, veiledning, dispensasjon i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana og Helgeland.

Produkter og tjenester

  • Utarbeidelse av reguleringsplaner for private og offentlige i gjeldende sosi-standard
  • Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel m/ prosessrelatert rådgivning 
  • Digitalisering av plankart
  • Kartpresentasjon til ulike formål
  • Bistand vedrørende eiendomsfaglige spørsmål og utviklingsmuligheter knyttet til fast eiendom
  • Bistand ved søknad om deling og konsesjon Planlegging innenfor landbrukets kulturlandskap (skjøtselsplaner m.m.)
www.areal-eiendom.no | www.mareal.no
web: info helgeland