www.areal-eiendom.no Aktuelt Fr. 20. sep. 2019
Meny

Postboks 421
8801 Sandnessjøenpost@areal-eiendom.no
www.areal-eiendom.no

Mardal Areal og Eiendomsrådgivning har kompetanse og leverer tjenester rundt eiendom, eiendommer, rettigheter, plikter, gjerdeplikt, bruksrett, prosjekt, kart, ortofoto, markslag, tomter, hyttetomter, konsesjon, deling, konsesjonslov, jordlov, plan- og bygningslov, odelslov, jordskifte, natur, kulturlandskap, miljøplan, ressursplan, reguleringsplan, kommuneplan, arealdel, planprogram, konsekvensutredning, tilskudd, produksjonstilskudd, miljøtilskudd, landbruk, jordbruk, skogbruk, veiledning, dispensasjon i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana og Helgeland.
Stilling i Statens vegvesen
15.04.2007 21:05
Aktuelt >
Som følge av stillingen i Statens vegvesen vil det for tiden ikke være aktuelt å utføre planarbeidTilbake
www.areal-eiendom.no | www.mareal.no
web: info helgeland