www.areal-eiendom.no Linker To. 3. des. 2020
Meny

Postboks 421
8801 Sandnessjøenpost@areal-eiendom.no
www.areal-eiendom.no

Mardal Areal og Eiendomsrådgivning har kompetanse og leverer tjenester rundt eiendom, eiendommer, rettigheter, plikter, gjerdeplikt, bruksrett, prosjekt, kart, ortofoto, markslag, tomter, hyttetomter, konsesjon, deling, konsesjonslov, jordlov, plan- og bygningslov, odelslov, jordskifte, natur, kulturlandskap, miljøplan, ressursplan, reguleringsplan, kommuneplan, arealdel, planprogram, konsekvensutredning, tilskudd, produksjonstilskudd, miljøtilskudd, landbruk, jordbruk, skogbruk, veiledning, dispensasjon i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana og Helgeland.

Nyttige linker

- www.skogoglandskap.no
- www.norgeibilder.no
- www.norgei3d.no
- www.geonorge.no
- www.seeiendom.no/
- Fylkesmannen i Nordland www.fylkesmannen.no
- Nordland fylkeskommune www.nfk.no
- Statens kartverk www.statkart.no
- Departementets side om planlegging www.planlegging.no

 


 

 

 

 

 

www.areal-eiendom.no | www.mareal.no
web: info helgeland